Information i samband med kvittens av pump

 

Checklista vid installation av avlopp

 

Inkopplingsgrävning, utskick 2019-03-15

 

 

Avläsningslapp för vatten Rackeby VA

 

Årsstämman 2020 03 25 är INSTÄLLD

och framflyttad till tidpunkt då läget kan anses säkert efter corona-virusets härjningar.

 

 

VIKTIGT MEDDELANDE TILL VÅRA VATTENMEDLEMMAR 2020-06-16

NI har säkert märkt att vattentrycket varit dåligt, främst em och kvällar.

Tyvärr har inte kommunen kunnat leva upp till sitt avtal om leveransmängder med oss.

Olika vägar har undersökts och prövats utan resultat. Nu ska man under onsdag-torsdag

denna vecka, vid Erstorps allé, förbinda oss med den nya stora ledningen upp till Tolsjö så att

vi till midsommarhelgen har fullgott vattentryck.

Detta kan medföra vissa störningar i leveransen dagtid, men med vår egen

tryckstegringsstation vid Storegården, hoppas vi kunna överbrygga ev problem.

 

Styrelsen önskar er alla en GLAD MIDSOMMAR!

 

En bild som visar utomhus, vatten, himmel, natur

Automatiskt genererad beskrivning