Gösslunda VA Styrelse och medlemmar

 

Presentation Gösslunda VA fören. Möte 2017 v20, klicka här

Medlemmar

Föreningarna har idag xxx medlemmar/fastigheter

 

Styrelse

Gösslunda vatten

gosslundava@gmail.com

Per Carlsson               0709242001

Karl-Gustav Karlsson 0705317407

Annika Klasson           0704560829

Jeanette Buusch -

Tomas Karlsson           0730299796

 

Pontus Andre -

Michael Carlsson -

Ordförande

V. ordförande

Kassör

Sekreterare

Ledamot

 

Suppleant

Suppleant