Avtal för Rackeby vattenförening

Stadgar Rackeby vatten förening

Anslutningsavtal för Avlopp och / eller Vatten

Passiv medlem

Mot en andelsbetalning av 60.000kr och justering efter projektslut där bl a 500 kr för tidigare inbetalning till projektering avgår, går det att bli passiv medlem. D v s att man betalar redan nu sin andel i stamnätet för en framtida anslutning. Vid byggandet av stamnätet sätts en ventil i direkt anslutning till stamnätet. Stamnätet anpassas/dimensioneras då för att kunna ta emot ytterligare anslutning. Det är till denna ventil man senare gräver fram och ansluter fastighetens servisledning. Kostnader vid detta senare tillfälle betalar den passive medlemmen själv.

Det gäller:

-slangar/kopplingar

-pump och pumpbrunn

-grävning

Föreningen anvisar entreprenör vi detta tillfälle

 

Anslutning av avlopp

Att bygga avloppsledning till Rackeby med omnejd är kostsamt då ledningen grävs från Gösslunda skola och innehåller tre tryckstegringsstationer.

Ju fler som ansluter sig gör att det blir billigare per enhet då vi solidariskt delar på kostnaderna.

Påverka dina grannar att gå med nu! Detta sänker priset per anslutning!

Observera att vi idag inte kan ge exakt besked om kostnad.

Beräknad kostnad är 90.000 kr inkl. pump och pumpbrunn. Slutpriset bör hamna på en avvikelse på +/- 10 % från detta belopp. Detta är räknat från ett uppskattat antal av 165 anslutningar.

Den egna anslutningen från huset samt erforderlig framdragning av el till pump och alarm bekostar medlemmen själv.

Föreningen kommer att anvisa entreprenörer för detta arbete

 

 Anslutningsavgift  till kommunen

Kommunfullmäktige har beslutat om en anslutningsavgift för både vatten och avlopp 18.000 kr.

De som tidigare betalat en anslutningsavgift till kommunen för vatten har betalat  mellan 11.000-17.000 kr. Detta kommer att regleras så att mellan-skillnaden upp till 18.000 kr utgör den kommunala anslutningsavgiften för avloppet.

 

Som medlem förbinder man sig

  att inte i avloppet spola ner hushållspapper, pappersnäsdukar ed som har långa fibrer

  att inte spola ner annat som kan skada eller ge stopp i avloppet

  att inte spola ner sandblandat vatten. Det är förbjudet att ansluta ex dränering och liknande till avloppet. (Sliter på pumpen)

  att i möjligaste mån undvika fett genom att ex med hushållspapper torka av stekpannor för disk…

  att använda sunt förnuft