Rackeby Vatten och avloppstaxa

 

Taxa för Rackeby VA förening

2023

2024

Avlopp helår, faktureras under 1:a halvåret

Inklusive moms

 

Schablonavgift avlopp (ink årsavgift) (kommunal avgift)

1.885kr

Anläggningsavgift avlopp 600kr+moms

750kr

750kr

 

 

 

Vatten helår, faktureras under 2:a halvåret

 

 

Vattenförbrukning (kommunal avgift)

10,53kr/kbm

Anläggningsavgift vatten

1,25kr/kbm

1,25kr/kbm

Kommunal årsavgift (kommunal avgift)

312kr

 

 

 

 

Medlemsavgift

200kr

200kr

 

 

Förseningsavgift debiteras om vatten-avläsning inte lämnas i tid. Senast 1 maj, varje år.

 

 

Utebliven avläsning 1år

250kr

Beslutas 2024

Utebliven avläsning 2år, samt att föreningen kontaktar medlemmen.

1250kr

Beslutas 2024