Rackeby Vatten och avloppstaxa 2022…

 

Taxa för Rackeby VA förening

2022-04-30

 

Avlopp helår, faktureras under 1:a halvåret

Inklusive moms

 

Schablonavgift avlopp (ink årsavgift)

1.885kr

Anläggningsavgift avlopp

750kr

 

 

 

Vatten helår, faktureras under 2:a halvåret

 

 

Vattenförbrukning

10,53kr/kbm

Anläggningsavgift vatten

1,25kr/kbm

Kommunal årsavgift

312kr

 

 

 

 

Medlemsavgift

200kr

 

 

 

Förseningsavgift debiteras om vatten-avläsning inte lämnas i tid. Senast 1 maj, varje år.

(År 2021 den 15 sept pga Corona)

 

 

Utebliven avläsning 1år

250kr

 

Utebliven avläsning 2år, samt att föreningen kontaktar medlemmen.

1.250kr