Gösslunda Vatten och avloppstaxa 2022…

 

Taxa för Gösslunda VA förening

2021

2022

Avlopp helår

inkl moms

inkl moms

Schablonavgift avlopp (ink årsavgift)

1885kr

1885kr

Anläggningsavgift avlopp

 

300kr

 

 

 

Vatten helår

 

 

Vattenförbrukning

10,52kr/m3

10,52kr/m3

Anläggningsavgift vatten

1,00kr/m3

1,00kr/m3

Kommunal årsavgift

312kr

312kr

 

 

 

Medlemsavgift

200kr

200kr