Rackeby Styrelse och medlemmar

Medlemmar

Föreningarna har idag tillsammans mer än 280 medlemmar/fastigheter

(Företag, permanent och fritids-boende)

Styrelse

Rackeby vatten

 

 

Lars Svensson

Lena Lindell-Andersson

Kicki Granholm

Eijve Karlsson

Markus Labecker

Johan Karlsson

Jonas Lind

 

sekreterare

kassör

 

 

 

ordförande

0510-16230

0701914343

0510-16056

-

0703359161

-

0709622505

lasse.alelund@gmail.com

sekr.rvatten@telia.com

kikki.granholm@live.se

eijve.karlsson@hotmail.com

markus@gravtjanst.se

kjck69@yahoo.se

jonas.ni.lind@gmail.com