Välkommen som ny medlem

Nu har vi byggt avlopp i Gösslunda och Rackeby

 

Kraven på gamla och tillkommande avloppsanläggningar är nu så stora att nya gemensamma föreningsdrivna anläggningar är den enda rätta lösningen på sikt.

Våra vattenföreningar har därför, genomfört byggnation av avloppsnät som är anslutet till det kommunala avloppsnätet.

Att bygga och ansluta avloppsanläggningar kräver en annan teknik än med vattenanslutningar. Det innebär att anläggningen måste dimensioneras efter de anslutna fastigheterna nuvarande och kommande behov för att kunna fungera.

 

Detta innebär också att det är begränsade möjligheter att ansluta i efterhand! Kontakta föreningarna för att se om det är möjligt att ansluta

 

Rackeby och Gösslunda har olika priser för VA anslutningen klicka här för att komma till rätt förening

 

 

Gösslunda

Rackeby