Välkommen som ny medlem

Nu bygger vi avlopp i Gösslunda och Rackeby

 

Kraven på gamla och tillkommande avloppsanläggningar är nu så stora att nya gemensamma föreningsdrivna anläggningar är den enda rätta lösningen på sikt.

Våra vattenföreningar har därför, beslutat att bygga avloppsnät som ska anslutas till det kommunala avloppsnätet.

Att bygga och ansluta avloppsanläggningar kräver en annan teknik än med vattenanslutningar. Det innebär att anläggningen måste dimensioneras efter de anslutna fastigheterna nuvarande och kommande behov för att kunna fungera.

 

Detta innebär också att det kommer bli begränsade möjligheter att ansluta i efterhand!

 

Det är också möjligt att få fiberbredband indraget till en rimlig kostnad genom samgrävning.

 

Rackeby och Gösslunda har olika priser för VA anslutningen klicka här för att komma till rätt förening

 

 

Gösslunda

Rackeby