Utsättning av ledningar…

Om du skall gräva och inte vet var ledningarna finns

Numera skall alla förfrågningar om grävningar göras på en hemsida som heter www.ledningskollen.se

Där beställer man utsättning av elledningar, telefonledningar, fiberkablar och vatten och avloppsledningar.

www.ledningskollen.se

När du beställer utsättningen där så meddelas vattenföreningen automatiskt.

Det är gratis att få en utsättning gjord. (Åtminstone tillsvidare) Du får inte gräva innan du fått utsättningen gjord eller besked om att det går bra att gräva

Ditt eget ansvar

Du är ansvarig för ledningar på din tomt.

Förstörda ledningar kan kosta mycket pengar!