Vatten och avloppstaxa 2018…

 

Taxa för Rackeby VA förening

2018-02-27

 

Avlopp

 

 

Schablonavgift avlopp (ink årsavgift)

3240kr

Inklusive moms per år

Anläggningsavgift avlopp

?

Föreningens avgift, ej klart

 

 

 

Vatten

 

 

Vattenförbrukning

7,86kr/kbm

Inklusive moms

Anläggningsavgift vatten

1,25kr/kbm

Föreningens avgift

 

 

 

De som bara har vatten och inte avlopp.

 

 

Årsavgift

1200kr

Inklusive moms per år

Till detta kommer förbrukning och anläggningsavgift vatten enligt ovan.