Beskrivning av tryckavlopp och avloppspumpen

Klicka här

A = Din avloppsledning med el och ev bredbandsslang

B = Avloppsbrunn m pump. Inköpt av föreningen men din egendom

C = Avloppsslang och ev bredbandsslang som ägs av föreningen men du betalar grävningen

D = Avloppsslang/Bredbandsslang som ägs av föreningen

 

 

Vad är det nu som gäller när avloppsledningen närmar sig mitt hus?

Vi sätter en brunn med pump din tomt nära det går din tomtgräns.

Den ska ner ca 2,6 m i marken.  Går det inte att hitta ett ställe där det går att komma ner djupet som behövs får vi sätta en kortare brunn med eluppvärmning. Den blir dyrare.

Därifrån ska ditt/dina avloppsrör, enbart avlopp inget dagvatten, med självfall från huset kopplas till denna brunnen. Även elledning för pump och alarm ska dras från huset till brunnen. Ingrävning liksom rörmokare och elektriker anvisar vi men du får räkningen och kan ROT-avdrag detta! Skulle du vilja ha brunnen längre in från tomtgräns får du betala detta själv till en kostnad av ca 195:-/m.

Du kan redan nu fundera var du kan ha brunnen. Har du andra ledningar och ex jordvärme är det viktigt att det är rätt utsatt det kan bli kostsamt att gräva sönder.

Utsättning sker via Ledningskollen. Det är viktigt att utsättningarna inte blir gjorda FÖR tidigt, hinner markeringarna försvinna.

Vi vill påminna om att vi är en förening för att hjälpas åt att åstadkomma det bästa vi kan för oss själva och vår bygd. Det innebär också att vi vill att du ställer upp mycket du kan och förmår vad beträffar ledningsbyggandet din egen tomt.