Kartor…

 

Karta över VA projektet

 

 

Teckenförklaring

Blå linje           - Vattenledningen, troligen även avloppsdragningen

Ljusblå linje    - Fibersträckning

 

Röd triangel   - intresserad av avloppsanslutning

Blå triangel     - intresserad av avlopp och vattenanslutning

Grön triangel - intresserad av avlopp, vatten och fiberanslutning

Lila triangel    - intresserad av avlopp och fiberanslutning

 

 

Detaljkartor

Karta Översikt

Karta Gösslunda

Karta VA01

Karta VA02

Karta VA03

Karta Byskog

Karta Dalvik

Karta Degeberg

Karta Hyllingsund

Karta Rackeby

Karta VA04

Karta VA05

Karta VA06

Karta VA07

Karta VA08

 

 

Byggkarta bredband Gösslunda