Historiken    

·        2020 de allra flesta avlopps-inkopplingarna är nu Klara.

·        2019-sep  All grävning I föreningarna regi avslutas. Grävning tomter återstår.

·        2019-08-15 Hyllingsunds avloppsanslutningar färdigställs

·        2019-04-20 Första avloppsbrunnen I Rackebyområdet tas I drift

·        2019 jan ?  Avloppsnätet kan startas I Gösslunda mottagnings-pumpstationen är klar vid Gösslunda ga skola.

·        2018-mars Gösslundaområdet färdigt

·        2018-02-27 Rackeby VA informationsmöte

·        2018-feb Gösslunda närapå färdigt med satta brunnar och stamledningar med serviser. Tomtgrävningar återstår.

·        2017-0kt Byggstart Gösslundaområdet påbörjas

·        2017-05-15 Medlemsmöte / informationsmöte

·        Våren 2017 Upphandling av entreprenörer och leverantörer

·        Under 2016 Vi har gjort en första projektering där vi har haft hjälp av vår blivande pumpleverantörKommunalteknik AB. Vi har haft ett flertal möten där vi identifierat områden/frågeställningar som vi måste belysa extra.

·        Under 2016 Vi har gjort klart med våra markägare och kommer att ha en löpande dialog med dem.

·        Under 2016 Vi har diskuterat med andra föreningar hur de gjort liksom med kommunen.

·        Tisdagen 24 november 2015 första mötet med intresserade i Rackeby och Gösslunda. Resulterade i 156 st som var intresserade av avlopp, 28 st som var intresserade av vattenanslutning och 55 st som var intresserade av bredband och fiber