Byggprojektet….

 

 

Start oktober 2017 byggnation Gösslundaområdet

Feb 2018 nästan alla avloppsbrunnar är satta i Gösslunda

Mars 2018 byggnation Rackebyområdet till oktober 2019

Samtliga fastigheter inkopplade och i drift…… 2020?

Slut… 2020…

 

Djups Gräv och Marktjänst

Djups gräv och marktjänst

 

Claes             070-213 06 75

Johan            070-388 96 26

 

Kontaktperson

Albin              070-8147639

Jonas            070-508 26 90

Rasmus         070-513 79 00

 

djup@kallandso.nu